Staże w biurze posła Jaskóły: rozwalaj system za wpis do CV i pakiet książek

O częstochowskich politykach nie słyszymy raczej w mediach krajowych, a ich znaczenie w głównych siłach politycznych w Polsce jest stosunkowo niewielkie....

Continue reading →