Stanowisko Zarządu Okręgu Częstochowskiego ws finansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego z budżetu miasta Częstochowy

Partia Razem opowiada się za aktywną polityką prorodzinną prowadzoną zarówno przez państwo jak i samorządy. Zaniedbania w tej kwestii powodują, że polskie rodziny są zmuszone do emigracji do krajów Europy Zachodniej celem uzyskania podstawowej stabilności życiowej. Godziwe wynagrodzenie za pracę wykonywaną w godnych warunkach, komunalne mieszkania na wynajem, dostęp do bezpłatnych publicznych przedszkoli i żłobków czy bezpłatne podręczniki w ciągu całego cyklu edukacyjnego powinny być priorytetem każdej władzy, by wszystkie rodziny mogły w naszym kraju godnie żyć.

Partia Razem za jeden ze swoich priorytetów stawia pełną równość rodzin, czyli stworzenie takich warunków przez państwo by każdy bez względu na jakiekolwiek przesłanki (w tym niepłodność – uznaną przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę, płeć partnera czy partnerki, sformalizowany bądź nie status związku) miał równe prawo do realizowania się w życiu rodzinnym. Uważamy, że władze powinny wspierać w dążeniu do rodzinnego szczęścia każdą obywatelkę i obywatela.

Jednym z przykładów, gdzie mamy do czynienia z sytuacją konieczności włączenia się państwa w szerokie działania pomocowe jest problem niepłodności, która w Polsce może dotyczyć według różnych szacunków od 1,3 do 3 mln osób. Często prowadzi ona do szeregu dramatów w życiu prywatnym, dlatego państwo jako instytucja mająca obowiązek opieki nad obywatelkami i obywatelami powinna w aktywny sposób przyczynić się do rozwiązania problemu. Każdy instrument prowadzący do zmniejszenia skali problemu to istotny wkład w realizację ważnego celu jakim jest zmniejszenie nierówności społecznych. Naszym zdaniem, in vitro jako metoda leczenia uznana w środowisku medycznym potwierdzona naukowo powinna być jak najszerzej dostępna dla obywatelek i obywateli będących w potrzebie. Rolą państwa powinno być zagwarantowanie jak najszerszego dostępu do tego zabiegu.

W Częstochowie, dzięki dotychczasowemu programowi finansowania leczenia niepłodności metodą in vitro przez miasto urodziło się 12 zdrowych dzieci tak bardzo wyczekiwanych przez rodziców. Sam ten fakt pokazuje, że środki przeznaczone na leczenie niepłodności metodą in vitro były dobrze spożytkowane i należy dążyć do kontynuacji programu.

Nie ma natomiast naszej zgody na finansowanie z publicznych pieniędzy jakiejkolwiek metody nie potwierdzonej przez szerokie gremium przedstawicieli świata medycyny. Taką jest naprotechnologia, która propagowana jest przez środowiska mające na celu promowanie nie podpartej dowodami naukowymi ideologii. W obliczu braku środków na tak ważne cele jak podwyżki dla sektora budżetowego (np. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) każdy taki wydatek jest marnotrawstwem. Jakiekolwiek publiczne wydatki powinny być przemyślane i zasadne, a takim nie jest finansowanie naprotechnologii. Przypomnijmy, że na finansowanie tej metody zgodę wyraziła Rada Miasta Częstochowy w 2014 roku głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, Wspólnoty Samorządowej, Platformy Obywatelskiej oraz dzięki milczącej zgodzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nami nie kierują żadne pobudki ideologiczne, a jedynie troska o polskie rodziny i ich dobrobyt.

W obliczu przejęcia władzy przez prawicę i obawy o zaprzestanie finansowania metody in vitro przez nowy rząd, domagamy się przyjęcia przez Radę Miasta programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2015 – 2017”. Apelujemy do radnych miasta Częstochowy o pozostawienie ideologii w domu i kierowanie się przede wszystkim merytorycznymi, naukowymi przesłankami a także wrażliwością na problemy mieszkanek i mieszkańców.

Zarząd Okręgu Częstochowskiego Partii Razem

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>