Stanowisko Zarządu Okręgu Częstochowskiego ws. likwidacji Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich oraz Przedszkola w Zimnowodzie

Na ostatniej sesji, Rada Gminy Lipie zdecydowała o likwidacji podstawówki w Rębielicach Szlacheckich oraz przedszkola w Zimnowodzie. Jest to kolejny przykład przyzwolenia na postępującą erozję sieci szkolnej, na którą nie zgadzamy się jako Razem i wyrażamy poparcie dla lokalnej społeczności walczącej o utrzymanie placówek w swoich miejscowościach.

Szkoły są bardzo często centrum życia społecznego, obywatelskiego i kulturalnego. Rachunek ekonomiczny nie może być głównym kryterium decydującym o likwidacji szkoły w danej miejscowości. W uzasadnieniu do uchwały o zamiarze zamknięcia placówek, widzimy głównie wyliczenia, jak w przypadku przedsiębiorstwa, które ma przynosić zysk. Samorządy powinny pamiętać by w pierwszym rzędzie stawiać potrzeby ludzi nad pozornymi korzyściami finansowymi. Radni w swojej decyzji zapominają o uwzględnieniu wysokich kosztów społecznych takiej polityki cięć w budżecie.

Jednym z argumentów za likwidacją szkoły w Rębielicach Szlacheckich, jest fakt iż w małych grupach “trudniej o wybijających się zdolnych uczniów, z których inni mogliby brać przykład i dążyć do współzawodnictwa”. Wbrew temu, co twierdzi RG Lipie, nauka w niewielkich oddziałach stanowi szansę na poprawę jakości kształcenia i optymalny rozwój uczniów. Mało liczne oddziały powinny być traktowane jako szansa na indywidualny kontakt nauczyciela z każdym dzieckiem, dający możliwość rozpoznania jego zdolności i potrzeb, utrzymanie stałych relacji z jego rodziną i wspieranie jego rozwoju zarówno w szkole, jak i poza nią. Wybiórcze powoływanie się na badania niewykazujące jednoznacznej korelacji między wielkością oddziału a osiągnięciami szkolnymi stanowi – zamierzoną lub wynikającą z ignorancji RG – manipulację. Zmniejszenie liczebności oddziałów klasowych, nawet jeśli nie jest warunkiem dostatecznym poprawy osiągnięć, jest pierwszym krokiem na drodze do stworzenia uczniom otoczenia, w którym łatwiej i pełniej będą się rozwijać. Jest sprawą dla współczesnej pedagogiki oczywistą, że nauka i wychowanie w niewielkich grupach sprzyja optymalnemu i wszechstronnemu rozwojowi poznawczemu, emocjonalnemu i społecznemu.

Rada Gminy w swojej negatywnej ocenie funkcjonowania klas łączonych posługuje się niczym nieuzasadnionymi stereotypami. Badania dotyczące funkcjonowania klas łączonych dowodzą, że cechą charakteryzującą tę formę organizacji procesu kształcenia jest systematyczny wzrost efektywności kształcenia w porównaniu z osiąganą w wiejskich i miejskich szkołach, które nie pracują tym systemem. Nauka w klasach łączonych sprzyja zatem poprawie osiągnięć szkolnych uczniów, zaś przebywanie w grupie dzieci z różnych roczników jest bliższe pozaszkolnej rzeczywistości, w jakiej funkcjonują na co dzień, bawiąc się i rozwijając wraz z kolegami, koleżankami czy rodzeństwem w różnym wieku.

Przedstawione przez Radę uzasadnienie decyzji o likwidacji nie zawiera informacji na temat przyszłych losów nauczycieli zatrudnionych obecnie z SP w Rębielicach Szlacheckich, co pozwala podejrzewać, że gmina nie zadbała o zapewnienie kadrze pedagogicznej likwidowanej szkoły zatrudnienia w ZS-P w Lipiu. Jest to wyraz braku dbałości o pracowników posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi.

Naszym zdaniem, korzyści finansowe dla gminy odniesione poprzez źle rozumianą optymalizację sieci szkolnej nie mogą decydować o szansach edukacyjnych uczniów oraz postępującej degradacji polskiej wsi. Nie jest jeszcze za późno, zgodnie z obowiązującym prawem na likwidację placówek musi wyrazić zgodę Wojewódzki Kurator Oświaty, dlatego apelujemy do Pana Stanisława Fabera o anulowanie decyzji radnych.

Zarząd Okręgu Częstochowskiego Partii Razem

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>