Stop kolaboracji myszkowskiego samorządu z nacjonalistami!

Według informacji zamieszczonych na profilu facebookowym stowarzyszenia Narodowy Myszków wynika, że w najbliższym czasie – 15 maja odbędzie się spotkanie “Pierwsza debata wszystkich mieszkańców“, co więcej – ma ono mieć miejsce w… Miejskim Domu Kultury w Myszkowie!

Wyżej wspomniane stowarzyszenie Narodowy Myszków to organizacja nacjonalistyczna, dzieląca swój symbol z Obozem Wielkiej Polski – faszyzującej, przedwojennej organizacji postulującej odejście od systemu demokracji parlamentarnej, wprowadzając jednocześnie antysemickie nastroje. Sympatyzuje również z Narodowym Odrodzeniem Polski, Obozem Narodowo Radykalnym, w ostatnim czasie wspierając choćby akcje o anty-ukraińskim charakterze, stowarzyszenie prowadziło również sprzedaż cegiełek, z których dochód miał wpłynąć na konto kampanii na rzecz zwolnienia z więzienia w RPA Janusza Walusia – prawicowego radykała skazanego za zabójstwo Chrisa Haniego. Publiczne instytucje, jaką jest także Miejski Dom Kultury w Myszkowie nie mogą dawać przyzwolenia na szerzenie skrajnie nacjonalistycznych poglądów, a takim przyzwoleniem niewątpliwie jest udostępnienie przestrzeni! Jakże smutnym i niepokojącym faktem jest, że dzieje się to na naszych oczach – 72 lata od kapitulacji wojsk III Rzeszy, faszystowskiego kata Europy myszkowski samorząd kolaboruje z nacjonalistami.
Nie bez znaczenia jest także, że Polska jest stroną Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej ONZ i w związku z tym jest zobowiązana “nie zezwalać władzom i instytucjom publicznym, tak ogólnokrajowym, jak i lokalnym, na podżeganie do dyskryminacji rasowej czy też na popieranie jej” (art. 4 lit. c. Konwencji). Również Kodeks Karny, a także Konstytucja nie pozostają w tej sytuacji milczące.
Zwróciliśmy się do Dyrektor Miejski Dom Kultury z pytaniem, czy spotkanie organizowane przez stowarzyszenie Narodowy Myszków rzeczywiście ma się odbyć w tejże instytucji i prośbą o bardziej wnikliwe weryfikowanie organizacji, którym udostępniane będą pomieszczenia w przyszłości, jednocześnie apelując o bezwzględne odwołanie spotkania, jeśli takowe jest w planie.

Od jesieni ubiegłego roku w ramach akcji Zero Tolerancji monitorujemy współpracę lokalnych władz i polityków z faszyzującą skrajną prawicą. Wszelkie przypadki zamieszczamy na stronie zero-tolerancji.pl

 

[Grafika: Herb Myszkowa, na którego tle widnieje tytuł wielkimi literami: “Stop kolaboracji myszkowskiego samorządu z nacjonalistami!”, poniżej znajduje się tekst: “15 maja w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie planowana jest debata organizowana przez Stowarzyszenie Narodowy Myszków. Nie zgadzamy się na propagowanie nacjonalistycznych i ksenofobicznych w przestrzeni publicznej!”]
SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>