Staże w biurze posła Jaskóły: rozwalaj system za wpis do CV i pakiet książek

O częstochowskich politykach nie słyszymy raczej w mediach krajowych, a ich znaczenie w głównych siłach politycznych w Polsce jest stosunkowo niewielkie. Oczywiście co jakiś czas pojawiają się wyjątki od tej reguły, a jednym z nich jest poseł Tomasz Jaskóła z Ruchu Kukiza.

Wśród mieszkańców Częstochowy Pan Jaskóła jest znany przede wszystkim z ulicznych potyczek z byłym posłem Markiem Baltem, któremu zarzucał m.in. nepotyzm. Wielokrotnie nagrywał swojego politycznego oponenta, starając się uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące publicznych spółek i rzekomych przestępstw. Poseł Kukiz’15 jest również zagorzałym przeciwnikiem pomników i tablic, które nawiązują do czasów PRL. Maturzyści natomiast mogą być mu wdzięczni za działania mające na celu uzyskanie prawa dla zdających umożliwiającego wgląd do prac maturalnych. Wypowiedzi Pana Jaskóły w czasie obrad Sejmu zyskały sporą popularność wśród zwolenników Kukiza. A w maju tego roku został pozwany przez byłego prorektora ds. nauczania Politechniki Częstochowskiej – Andrzeja Ruska za działanie na szkodę jego interesu prywatnego oraz interesu publicznego uczelni. Ma to związek z zaangażowaniem Jaskóły w kadrowe czyszczenie Politechniki.

Obojętnie w jaki sposób oceniamy wyżej wymienione osiągnięcia posła na Sejm, warto pochylić się nad programami dla uczniów i studentów, które Pan Tomasz Jaskóła uruchomił wraz z rozpoczęciem swojej kadencji. Mianowicie chodzi o staże dla studentów prawa oraz te dla zdolnych uczniów liceów specjalizujących się w naukach prawniczych. Aby dostać się na taki staż, trzeba spełnić określone wymagania (m.in. mieszkać w Częstochowie lub jej okolicach), złożyć stosowną aplikację i czekać na rozpatrzenie. Jak zapewnia poseł, staże są płatne, a ich uczestnicy mają szansę zdobyć praktyczne umiejętności prawnicze. „Staż nie polega na parzeniu kawy, tylko na faktycznym pogłębieniu wiedzy i umiejętności oraz merytorycznej pracy ocenianych przez prawnika i pod jego nadzorem”.

Niestety okazuje się, że nie wszystko jest takie kolorowe. Staże dla uczniów liceów to swego rodzaju konkurs talentów. Grupa licealistów (według danych podanych przez Pana Jaskółę całkiem spora, bo licząca ok. 100 osób) wykonuje zadania, aby móc zakwalifikować się do kolejnego etapu. Zwycięzcy przez określony czas zajmują się obowiązkami biura poselskiego i wyręczają Pana Jaskółę, który dzięki temu nie musi zatrudniać nikogo nowego na umowę o pracę, a pieniądze na to przeznaczone może wykorzystać na swoje inne działania. Na przykład sprawę sądową, o której już wspomniałem. Uczniowie natomiast za swój wysiłek mogą liczyć na nagrody – powtarzam: nagrody, nie pensje – pierwsze kilka miejsc otrzymuje upominki w postaci neoliberalnych książek i sejmowych smyczy na klucze. Prawdopodobnie Jaskóła stażem chce powoli przyzwyczajać młodych ludzi do bycia wykorzystywanym przez pracodawcę, gdyż Kukiz’15 na pewno nie zamierza przeciwdziałać takim zjawiskom.

Drugim wariantem jest staż dla studentów, który Pan Jaskóła rozpoczął po sukcesie pierwszego projektu. Tym razem za pracę faktycznie otrzymuje się wynagrodzenie, ale pod wątpliwość należy poddać umiejętności uzyskane przez młodych ludzi podczas pracy z posłem bez wykształcenia prawniczego. Zgadza się, Pan Tomasz Jaskóła nie ukończył prawa. Czego więc nauczyć się mogą przyszli adwokaci od nauczyciela historii? I dlaczego tego typu staże są pełnoprawnymi praktykami studentów prawa? Wykonywanie zadań biura poselskiego pod okiem zaprzyjaźnionego z posłem prawnika nie może być zrównywane z praktykami w kancelariach.

Tomasz Jaskóła określa się „pracownikiem” obywateli. Okazuje się jednak, że pracownik ten nadużywa nadanych mu przywilejów poprzez wykorzystywanie młodych ludzi. Tymczasem Marek Balt zniknął z horyzontu, a to w znaczący sposób zmniejsza szanse na sukces Jaskóły w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Dominik Puchała
Tekst na blogu autora
SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>