Działaczki Razem przypomną o 100-leciu praw wyborczych Polek, nie zapominając o ich współczesnych problemach

W XIX wieku Polki miały ograniczone prawa cywilne we wszystkich trzech zaborach i były w pełni podporządkowane mężowi. Podkreślano niezdolność kobiet do pełnienia różnych ról społecznych z powodu płciowych różnic i wynikających z tego faktu rzekomych słabości. Uzyskanie prawa głosu było środkiem do celu w realizacji postulatów, które doprowadzić miały do faktycznego zrównania kobiet i mężczyzn. Droga do osiągnięcia tych zdobyczy była jednak bardzo długa i niepewna, zabiegi kobiet toczyły się przez cały XIX w. Na efekt finalny – uzyskanie pełni praw wyborczych sto lat temu – złożył się wysiłek i walka – przełamujących stereotypy i tradycyjne normy – kilku pokoleń emancypantek, feministek, działaczek społecznych, oświatowych.

 

O tej ważnej rocznicy, 8 marca między 15:00 a 16:00 na Kwadratach, przypomną lokalne działaczki Partii Razem. Rozdają one mieszkankom Częstochowy okolicznościowe gazetki. Będzie to również okazja do porozmawiania z Częstochowiankami o ich aktualnych problemach i w jaki sposób mógłby pomóc rozwiązać je samorząd. Częstochowska Razem proponuje “8 punktów na 8 marca”, które zamierza poruszyć w najbliższej kampanii samorządowej

8 PUNKTÓW NA 8 MARCA
1. Godne płace w sfeminizowanych zawodach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja
2. Odpowiedzialna polityka mieszkaniowa. Priorytet dla kobiet, które doświadczyły przemocy domowej.
3. Opieka nad najmłodszymi: darmowe żłobki i przedszkola dla każdego dziecka działające również w godzinach wieczornych, uzupełnione o sieć punktów opieki dziennej dla dzieci do lat 3
4. Sieć domów pomocy społecznej dla seniorek i seniorów
5. Zorganizowane przez samorząd zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji seksualnej dostosowane do wieku dzieci i młodzieży
6. Podpisanie przez miasto Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym i Regionalnym
7. Powołanie Rady ds. Równego Traktowania, która będzie opiniować czy prawo lokalne oraz budżet miasta bierze pod uwagę perspektywę kobiet i innych grup doświadczających dyskryminacji
8. Więcej kobiet patronujących ulicom, skwerom, placom, parkom w Częstochowie

 

Walka o nasze prawa nie skończyła się w 1918 roku
Każdy zna datę Dnia Kobiet, każdy wie, ze obchodzi się go 8 marca. Każdy wie, ze dzisiaj wręcza się nam kwiaty i składa się zyczenia. Niewiele natomiast mówi się o realnej pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów Polek. O braku miejsc w przedszkolach i żłobkach, o braku mieszkań komunalnych, o nisko płatnych zawodach opiekuńczych wykonywanych najczęściej przez kobiety. Proponujemy mniej pustych gestów a więcej realnych działań. Chcemy nie tylko rozmawiać o  problemach kobiet, ale mamy przygotowane konkrety i rozwiązania systemowe. Obejmują one m.in. ambitną politykę mieszkaniową, darmowe żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci, sieć domów pomocy społecznej dla seniorek i seniorów czy godne zatrudnienie w jednostkach podległych miastu – mówi Monika Radecka, członkini Zarządu Okręgu Częstochowskiego Partii Razem

 

O godną pracę
Przypomnijmy sprawę wynagrodzenia pracownic Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza. W zeszłym roku wspieraliśmy je w ich walce o godną płacę. Niestety głosami radnych PO i SLD, stosowna poprawka w budżecie przepadła. O ich sprawę będziemy się stale upominać, niezależnie od układów politycznych w Częstochowie. Czas wyraźnie powiedzieć, ani opieka, ani ochrona zdrowia czy pomoc społeczna nie będzie działać prawidłowo, jeśli nie zaczniemy godnie płacić osobom, które pracują w tych zawodach. Teraz płacimy im mało własnie dlatego, ze wykonują je głównie kobiety. Przedszkolanka, pielęgniarka, nauczycielka czy opiekunka DPS to odpowiedzialne, wymagające wykształcenia, wiążące się z ogromną odpowiedzialnością zawody. Musimy je docenić – zarówno godnymi zarobkami, jak i racjonalnym podziałem obowiązków i zadań – dodaje Radecka

 

O prawo do mieszkania
W Częstochowie od dwóch lat widać mały postęp w dziedzinie budowy nowych mieszkań komunalnych. Widzimy nowe bloki przy Pułaskiego czy mieszkania przy ul. Kiedrzyńskiej a także przyszłe przy ulicy Kontkiewicza, Syrokomli czy Focha – łącznie około 150. Są to niezmiernie ważne inwestycje. To jednak kropla w morzu potrzeb. Na mieszkania komunalne czeka w Częstochowie około 1600 osób. Oczekiwanie wynosi 5-7 lat. Miasto ma w swoich zasobach ponad 8,5 tys. mieszkań, w tym około 600 socjalnych. Potrzeby są spore. Aby je zaspokoić potrzeba 5000 mieszkań komunalnych i 1000 socjalnych. Aby to uczynić należy budować nowe bloki oraz remontować istniejące pustostany jak np. Dom Księcia. Należy również znieść proceder wyprzedaży komunalnego mienia lokalowego. Zgodnie z obecnym programem gospodarowania zasobem mieszkaniowego, co rocznie miasto przewiduje wyprzedanie około 200-250 mieszkań. – mówi Wanda Kuczak z Rady Wojewódzkiej Razem.
Brakuje odpowiedniej strategii polityki mieszkaniowej. Pierwszeństwo jeśli chodzi o przydział mieszkania powinny mieć kobiety, które doświadczyły przemocy domowej. Jestem jedną z takich kobiet. Przez jakiś czas mieszkałam w domu samotnej matki wraz z synem. Wciąz oczekuję na mieszkanie od miasta. Regulamin przyznawania mieszkań w częstochowskim TBS nie bierze pod uwagę perspektywy kobiet takich jak ja. Potrzeba również budowy mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych, spośród których wiele to kobiety. System łączący przyznanie mieszkania osobom bezdomnym ze współpracą z pomocą społeczną od lat z powodzeniem stosuje Finlandia. Pomogło to znacznie ograniczyć zjawisko bezdomności.  – dodaje Kuczak.

 

O godną opiekę dla najmłodszych…
Na 230-tysięczną Częstochowę funkcjonują dwie filie publicznego żłobka, które łącznie posiadają 170 miejsc. To bardzo mało. Dane GUS wskazują, ze w miasto zamieszkuje ok. 8000-9000 dzieciaków, które nie ukończyły trzeciego roku życia. Dlaczego więc w dwóch filiach są wolne miejsca? Wielu rodziców zgłosiło nam, że czynny jest on jedynie do 17:00, gdy wielu rodziców kończy pracę co może mieć wpływ na to, ze są w nim wolne miejsca. Ponadto, opieka nad dzieckiem w żłobku nie jest darmowa (od 140 do 400 zł w zależności na dochód na osobę w rodzinie), podobnie jak w przedszkolach gdzie po przekroczeniu wymiaru opieki 5 godzin dziennie, naliczana jest złotówka za każdą godzinę spędzoną przez dziecko w placówce. Oprócz ambitnej polityki budowy żłobków mającej na celu zapewnienie każdemu dziecku opiekę w żłobku, postulujemy zniesienie wszelkich odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobku i przedszkolu oraz wydłużenie godzin ich pracy. – mówi Monika Radecka.

 

Alternatywą dla żłobków mogą być punkty opieki dziennej, gdzie opieka odbywa się w warunkach domowych. W punkcie tym jedna wykwalifikowana osoba może zająć się piątką dzieci w wieku od roku do trzech lat. Obecnie w miescie funkcjonuje system “Jasne, ze Niania”, gdzie dziecko otrzymuje opiekę indywidualną. Dzięki naszemu programowi Punktów Opieki, zatrudnionych obecnie 40 niań, mogłoby sprawować opiekę nad 200-tką dzieci. – dodaje Radecka.

 

…oraz starszych
W Częstochowie powinna powstać również sieć placówek domów pomocy społecznej dla seniorek i seniorów, gdzie osoby starsze które tego potrzebują mogłyby otrzymać całodobową opiekę. Jedyny publiczny DPS przy ul. Kontkiewicza, przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uważamy, ze w mieście powinno powstać kilka obiektów przeznaczonych dla najstarszych mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Powinny być to obiekty prowadzone przez miasto, nie przez kościół katolicki czy zgromadzenia zakonne. Obecnie w przeważającej mierze opieka nad starszymi leży na barkach ich córek – kobiet w średnim wieku, co bardzo często wyłącza je z rynku pracy – mówi Wanda Kuczak.

 

O rzetelną edukację seksualną
W sytuacji, gdy tzw. “wychowanie do życia w rodzinie” przekazuje uczennicom i uczniom wiedzę niezgodną z faktami naukowymi, samorząd może organizować rzetelne zajęcia edukacji seksualnej. Taką inicjatywę podjął prezydent Słupska Robert Biedroń. Niestety została ona odrzucona przez radnych PO i PiS. Postulujemy, by częstochowski samorząd również zorganizował takie zajęcia. – mówi Kaja Chudalewska, członkini Razem.

 

O więcej kobiecych patronek w przestrzeni publicznej
W styczniu w związku z Rokiem Kobiet, złożyłyśmy do Urzędu Miasta petycję by wszelkie nowe ulice, place, parki, skwery były nazywane otrzymały kobiece patronki. Obecnie, odsetek kobiecych patronek w Częstochowie jest dramatycznie niski. Wciąż czekamy na rozpatrzenie naszego pisma – dodaje Chudalewska.

 

O realny plan działania wypracowany wspólnie
Częstochowianki zasługują na odpowiedni strategię działań w zakresie równości kobiet i mężczyzn. We wrześniu ubiegłego roku zwróciliśmy się z petycją do miasta o podpisanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym i Regionalnym, która byłaby ramą utworzenia w mieście takiego programu. Niestety, miasto nie przychyliło się do naszego wniosku zasłaniając się potrzebą konsultacji społecznych. W związku z tym proponujemy utworzenie w mieście Rady ds. Równego Traktowania złożonej m.in. z Kobiet, Osób z Niepełnosprawnościami, osób LGBT, Lokatorów, Seniorek. Wspólnie stwórzmy Równościowy Program Działania. Najwyższy czas! – kończy Radecka
SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>