Staże w biurze posła Jaskóły: rozwalaj system za wpis do CV i pakiet książek

O częstochowskich politykach nie słyszymy raczej w mediach krajowych, a ich znaczenie w głównych siłach politycznych w Polsce jest stosunkowo niewielkie....

Continue reading →

Ze skrajności w skrajność

W czasach PRL mieliśmy do czynienia z regularnym fałszowaniem historii, w szczególności tej najnowszej – Katyń, powstanie warszawskie, operacja Dunaj. W...

Continue reading →

Remont czy drzewa? – fałszywy wybór

Wszyscy wiemy, jak istotna jest zieleń w nowoczesnym mieście. Lasy i parki miejskie są przestrzenią, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć od hałasu...

Continue reading →

Województwo częstochowskie – jedyna droga?

1 maja 2016 r. w naszym mieście odbyła się manifestacja pod hasłem „Jasne, że województwo częstochowskie”. Wydarzenie to wzbudzało kontrowersje, jeszcze...

Continue reading →

Brudne przedmieścia naszej Częstochowy

Jest wiele spraw, na które władze samorządowe nie mają wpływu. Trudno je obwiniać o upadek przemysłu w mieście, katastrofę demograficzną czy...

Continue reading →