Nowy Zarząd Okręgu Częstochowskiego RAZEM

19 grudnia odbyło się Walne Zebranie Okręgu, podczas którego wybraliśmy nowy Zarząd Okręgu Częstochowskiego w skład którego weszli: (więcej…)

Continue reading →